Aby korzystać ze zbiorów i usług Biblioteki, należy się do niej zapisać. To bardzo proste i nic nie kosztuje. Zapis odbywa się na podstawie dowodu osobistego, w przypadku dzieci podstawą jest dokument i podpis rodzica lub opiekuna prawnego. Użytkownikiem może zostać osoba w każdym wieku, również niemowlę. Biblioteka nie pobiera opłat za wypożyczenia i udostępnienia, jednak jest kilka usług płatnych. Są to np. wydruki i kserokopie. Z kosztami muszą się liczyć czytelnicy, którzy przetrzymają lub zniszczą zbiory albo zagubią kartę. Wysokość opłat można sprawdzić w cenniku.

Szczegółowe zasady korzystania z usług i zbiorów Biblioteki określają regulaminy.

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować  z Inspektorem Danych Osobowych – Izabelą Kochańczyk, tel. 32 238 2510, e-mail: iod@biblioteka.gliwice.pl