XIV Miejski Konkurs Czytelniczy Książki Mówionej

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH oraz POLSKI ZWIÄ„ZEK NIEWIDOMYCH – ZARZÄ„D KOŁA W GLIWICACH zapraszajÄ… do udziaÅ‚u w XIV MIEJSKIM KONKURSIE CZYTELNICZYM, którego finaÅ‚ odbÄ™dzie siÄ™ 10 listopada 2018 r.   W konkursie mogÄ… wziąć udziaÅ‚ osoby niewidome, sÅ‚abo widzÄ…ce i majÄ…ce problemy z czytaniem tekstu drukowanego, które przeczytajÄ… dwie wybrane przez organizatorów lektury:   Lektury dla…