Baner o Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego

Wyniki konkursu z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

Wśród nadesłanych odpowiedzi nie znalazła się żadna uwzględniająca wszystkie zawarte w dyktandzie błędy. W związku z powyższym jury podjęło decyzję o przyznaniu 5 wyróżnień: Urszula Gutowska, Beata Sokołowska, Ewa Daniluk-Piwko, Kamila Kuc, Agnieszka Skiba. Nagrody te zostały przyznane uczestniczkom, które spełniły wszystkie pozostałe warunki konkursu (zamieszczenie komentarza oraz publiczne udostępnienie posta). Najlepszym wynikiem może poszczycić…