RODO w MBP

Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO).