XII Międzynarodowy Konkurs Graficzny na Ekslibris, Gliwice 2018
zorganizowany został przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gliwicach.

Honorowym Patronatem wydarzenie objęli:
Zygmunt Frankiewicz Prezydent Miasta Gliwice
Biblioteka Narodowa w Warszawie
Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

Patronat medialny sprawowali: TVP Kultura oraz Dziennik Zachodni.

KOMUNIKAT JURY
XII Międzynarodowego Konkursu Graficznego na Ekslibris. Gliwice 2018
z dnia 12 lipca 2018 r.

 

Na konkurs wpłynęło 966 prac 284 artystów z 37 krajów, w tym:

 • ekslibris drukowany: 747  prac 223 artystów z 35 krajów,
 • ekslibris cyfrowy: 219 prac  61 artystów z  12 krajów.

Jury w składzie:

 1. dr hab. Krzysztof Marek Bąk — artysta grafik, adiunkt w Zakładzie Grafiki Instytutu Sztuki w Cieszynie na Uniwersytecie Śląskim,  autor ekslibrisów, pisarz (Polska),
 2. dr hab. prof. UR, Łukasz Cywicki – artysta grafik, adiunkt w Zakładzie Grafiki Warsztatowej i Projektowej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, autor ekslibrisów (Polska),
 3. dr hab. prof. UTH, Mariusz Dański – Wydział Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, artysta grafik
 4. dr Agnieszka Fluda-Krokos — adiunkt w Katedrze Kultury Informacyjnej Instytutu Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kolekcjonerka i badaczka ekslibrisu,  (Polska)
 5. Marek Głowacki – artysta plastyk, animator sztuki, twórca ekslibrisów, grafiki warsztatowej, grafiki komputerowej, pasteli i rysunków (Polska)
 6. Günter Hujber – malarz, grafik, poeta, muzyk (Czechy)
 7. Maryna Podolska — artysta grafik, autorka ekslibrisów, Kolegium im. Grekova M.B. Odessa (Ukraina)
 8. Bogna Dobrakowska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (Polska)

 Na przewodniczącego jury wybrało Pana Krzysztofa Marka Bąka.

 

Decyzją Jury:

 1. Zakwalifikowano do wystawy 339 drukowanych  ekslibrisów wykonanych przez 171 artystów z 33 krajów.
 2. Zakwalifikowano do wystawy 76 cyfrowych ekslibrisów wykonanych przez 37 artystów z 7 krajów.
 3. Wykaz artystów, których prace zostały zakwalifikowane do wystawy stanowią załączniki:

 

Nagrody otrzymują:

 • GRAND PRIX – statuetka oraz 5 000 PLN  –   JOSEF WERNER  (Niemcy)
 • Nagroda za ekslibris drukowany 2 500 PLN  –  RYSZARD BALOŃ  (Polska)
 • Nagroda za ekslibris cyfrowy 2 500 PLN  – RAFAŁ NOWICKI (Polska)

Wyróżnienia za ekslibris drukowany:

 • Veselin DAMYANOV–VES  – Bułagaria
 • Barbara KOMANIECKA – Polska
 • Isidora Paz ORTIZ GUZMAÑ – Chile
 • Marina TERAUDS – USA

Wyróżnienia za ekslibris cyfrowy:

 • Paweł BIŃCZYCKI – Polska
 • Aleksandra HACHUŁA – Polska

Wyróżnienia jurorów:

 • dr hab. Krzysztof Marek Bąk  – DWORZAK-SUBOCZ Agata (Polska)
 • dr hab. Łukasz Cywicki  – Tomasz BARCZYK (Polska)
 • dr hab. Mariusz Dański    –  Anna TROJANOWSKA (Polska)
 • dr Agnieszka Fluda-Krokos – Olga KRUPENKOVA (Białoruś)
 • Marek Głowacki  – Martin R. BAEYENS  (Belgia)  
 • Günter Hujber –  Petar CHINOVSKY (Bułgaria)
 • Maryna Podolska  – Andreas RAUB (Niemcy)
 • Bogna Dobrakowska – Mateusz MASZCZYK (Polska)

Jury ustaliło ponadto, że wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi w październiku 2018 r. w sali wystawowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, a wszystkie informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej organizatora www.biblioteka.gliwice.pl.

Na tym zakończono posiedzenie jury.

 

Kontakt z Organizatorem:

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach
ul. Kościuszki 17
44-100 Gliwice
tel./fax +48 32 2382510
exlibris@biblioteka.gliwice.pl

Do pobrania

Regulamin do pobrania [PDF]
Formularz zgłoszeniowy [PDF]
Formularz zgłoszeniowy [DOC]