Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach

zaprasza do udziału w gliwickim konkursie na ekslibris.

 Konkurs jest skierowany do osób dorosłych

 • Na konkurs można nadsyłać tylko i wyłącznie ekslibrisy
 • Uczestnik możne zgłosić dowolną ilość prac.
 • Akceptowane są wszystkie techniki graficzne.
 • Udział jest bezpłatny.
 • Termin nadsyłania prac — 7 września 2020 r.:
  • prace drukowane: na adres:
                                Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach
                                Kościuszki 17
                                44-100 Gliwice
  • prace cyfrowe: na adres e-mail: exlibris@biblioteka.gliwice.pl         

Szczegółowe zasady przystąpienia do konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz informacje o konkursie dostępne są na stronie: www.biblioteka.gliwice.pl/ekslibris

Serdecznie zapraszamy!

 

Kontakt z Organizatorem

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach
ul. Kościuszki 17
44-100 Gliwice
tel./fax +48 32 2382510
exlibris@biblioteka.gliwice.pl

Do pobrania: