Dziecięco-młodzieżowa Filia nr 15

DZIECIĘCO-MŁODZIEÅ»OWA FILIA NR 15
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH ul. Piastowska 3, os. Trynek
 tel. (32) 230 19 58 e-mail: filia15@biblioteka.gliwice.pl PosiadajÄ…ca bogaty ksiÄ™gozbiór filia, która jako jedyna w nazwie okreÅ›la swoich użytkowników tj. dzieci i mÅ‚odzież. Od trzech lat ksiÄ™gozbiór jest systematycznie uzupeÅ‚niany o literaturÄ™ piÄ™knÄ… i popularnonaukowÄ…. Atrakcyjna oferta filii przyciÄ…ga wielu użytkowników. Placówka przystosowana…

Filia nr 13

FILIA NR 13
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH ul. Paderewskiego 56
tel. (32) 279 95 82 e-mail: filia13@biblioteka.gliwice.pl Filia pod koniec 2017 roku przeniosÅ‚a siÄ™ do nowej siedziby na os. ObroÅ„ców Pokoju. W nowoczesnym i przyjaznym wnÄ™trzu ze zbiorów i czasopism o charakterze uniwersalnym mogÄ… korzystać doroÅ›li i dzieci. Na miejscu udostÄ™pnia siÄ™ sÅ‚owniki, encyklopedie oraz…

Filia nr 11

FILIA NR 11
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH ul. BÅ‚ogosÅ‚awionego CzesÅ‚awa 24
 tel. (32) 231 85 53 e-mail: filia11@biblioteka.gliwice.pl Biblioteka funkcjonuje na os. Baildona. Z uniwersalnego ksiÄ™gozbioru tej placówki mogÄ… korzystać doroÅ›li i dzieci. Na miejscu udostÄ™pniane sÄ… sÅ‚owniki, encyklopedie oraz wydawnictwa informacyjne. Do dyspozycji czytelników sÄ… 2 stanowiska komputerowe z dostÄ™pem do internetu i pakietem Office. Warunki korzystania okreÅ›la…

Filia nr 9

FILIA NR 9
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH ul. Czwartaków 18, os. Wojska Polskiego 
Wypożyczalnia dla DorosÅ‚ych tel. (32) 238 39 43
OddziaÅ‚ dla Dzieci nr 38 tel. (32) 237 94 24 e-mail: filia9@biblioteka.gliwice.pl
e-mail oddziaÅ‚u dla dzieci: o-38@biblioteka.gliwice.pl Biblioteka, w której znajduje siÄ™ wypożyczalnia dla dorosÅ‚ych i dzieci usytuowana jest na piÄ™trze pawilonu na os. Wojska Polskiego. W filii, poza książkami…

Filia nr 7

FILIA NR 7
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH ul. Junaków 4, os. Trynek
 Wypożyczalnia dla DorosÅ‚ych tel. (32) 230 07 40
OddziaÅ‚ dla Dzieci nr 32 tel. (32) 230 07 40 e-mail: filia7@biblioteka.gliwice.pl
e-mail oddziaÅ‚u dla dzieci: o-32@biblioteka.gliwice.pl FunkcjonujÄ…ca na os. Trynek biblioteka dla dorosÅ‚ych i dzieci jest dostosowana do potrzeb osób niepeÅ‚nosprawnych. Poza książkami udostÄ™pnia i wypożycza gry planszowe oraz czasopisma.…

Filia nr 6

FILIA NR 6
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH ul. Sieronia 17, os. WaryÅ„skiego
 tel. (32) 301 20 09 Biblioteka dla dorosÅ‚ych i dzieci znajduje siÄ™ na os. WaryÅ„skiego. W niewielkim pomieszczeniu zgromadzona zostaÅ‚a literatura piÄ™kna i popularnonaukowa dla dorosÅ‚ych i dzieci, w tym także lektury szkolne. Do dyspozycji czytelników jest stanowisko komputerowe z pakietem Office. Warunki korzystania okreÅ›la regulamin i cennik. Godziny otwarcia pn,…

Filia nr 5

FILIA NR 5 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH ul. Perkoza 12, os. Sikornik Wypożyczalnia dla DorosÅ‚ych tel. (32) 232 13 35 OddziaÅ‚ dla Dzieci nr 34 tel. (32) 232 13 33 e-mail: filia5@biblioteka.gliwice.pl e-mail oddziaÅ‚u dla dzieci: o-34@biblioteka.gliwice.pl Biblioteka przeznaczona dla dorosÅ‚ych i dzieci znajduje siÄ™ na os. Sikornik. Jest to jedyna placówka posiadajÄ…ca salÄ™…

Filia nr 1

FILIA NR 1 
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH pl. Inwalidów Wojennych 3
 Wypożyczalnia dla DorosÅ‚ych i Dzieci tel. 32 231 97 54, 32 238 27 62 e-mail: filia1@biblioteka.gliwice.pl Filia dla dorosÅ‚ych z kÄ…cikiem dla dzieci, usytuowana jest w centrum miasta, w pobliżu rynku. W ksiÄ™gozbiorze znajduje siÄ™ literatura piÄ™kna i popularnonaukowa, a także lektury szkolne, książka mówiona oraz gry planszowe. Filia specjalizuje…

Czytelnia Prasy

CZYTELNIA PRASY
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH pl. Inwalidów Wojennych 3
 tel: (32) 238 27 53, e-mail: cp@biblioteka.gliwice.pl Jedyna tego typu placówka w mieÅ›cie, posiadajÄ…ca w swojej ofercie 58 tytułów bieżących czasopism oraz niektóre archiwalne, w oprawnych rocznikach, np. Nowiny Gliwickie (od 1958r.) Usytuowanie w pobliżu rynku jest dogodne dla użytkowników. Prasa udostÄ™pniana jest wyÅ‚Ä…cznie na miejscu, a szczegółowe zasady korzystania okreÅ›la Regulamin…

Czytelnia Naukowa

CZYTELNIA NAUKOWA
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH ul. KoÅ›ciuszki 17 tel. (32) 238 26 52 e-mail: cn@biblioteka.gliwice.pl Czytelnia ogólna posiada bogaty dziaÅ‚ Silesiana – publikacji dotyczÄ…cych ÅšlÄ…ska. Jest usytuowana w centrum miasta i udostÄ™pnia zbiory naukowe oraz popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy. W dotarciu do źródeÅ‚ pomocny jest katalog OPAC dostÄ™pny online. Użytkownicy majÄ… do dyspozycji 5 stanowisk komputerowych z darmowym…