Nowe komputery w 5 filiach
– Program Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016

Pod koniec ubiegłego roku gliwicka biblioteka zgłosiła swój projekt do programu grantowego „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016”. Jako jedna z 18 bibliotek w Polsce spośród tych, które cały swój księgozbiór prezentują w katalogu elektronicznych, otrzymała dofinasowanie na zakup nowego sprzętu.

Dzięki otrzymanym środkom możliwy był zakup 7 zestawów komputerowych do udostępnienia czytelnikom i do realizacji cyklu warsztatów „Biblioteka – świat cyfrowych możliwości”.

3 zestawy all-in-one znalazły swoje miejsce w Filii nr 16 (Sośnica), pojedyncze zestawy trafiły do filii nr 1, 11, 22 i 24.

Zakupiony sprzęt w znaczący sposób podniósł atrakcyjność wymienionych filii. Trzy urządzenia all-in-one w Filii nr 16 w Sośnicy umożliwią przeprowadzanie zajęć dla mieszkańców dzielnicy. Komputery w pozostałych filiach umożliwią mieszkańcom osiedli bezpłatny dostęp do internetu, a także możliwość wzięcia udział w kursie online (językowym, fotograficznym).

Aby umożliwić użytkownikom bezpłatny dostęp do kursów online, w listopadzie 2016 r. biblioteka podpisała porozumienie z przedsiębiorstwem Lerni sp. z o.o. Dzięki niemu uzyskano bezpłatny dostęp do kursów online języków obcych (angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, angielski biznesowy). Umowa została zawarta na czas określony do 31 października 2017 r.

Zajęcia z cyklu „Biblioteka – świat cyfrowych możliwości” odbędą się w pierwszej połowie 2017 r., a wybrane tematy są wynikiem przeprowadzonego badania ankietowego (obróbka cyfrowa zdjęć, e-książki, otwarte zasoby, komunikatory internetowe, obsługa edytora tekstowego).

Trzy z zakupionych urządzeń to nowoczesne komputery all-in-one. Duże dotykowe ekrany są bardzo atrakcyjne dla użytkowników, szczególnie dla osób starszych. W skład tych zestawów weszły także klawiatury, myszy, listwy zasilające, kamery internetowe, mikrofony. Cztery zestawy z komputerami stacjonarnymi składają się dodatkowo z drukarki, głośników i słuchawek (z zintegrowanym mikrofonem). Dzięki temu użytkownicy będą mogli np. drukować prace podczas warsztatów z obróbki zdjęć.

Więcej o programie można przeczytać na stronie operatora zadania, tj. Instytutu Książki:

Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” został stworzony z myślą o rozwoju bibliotek publicznych. Chodzi przede wszystkim o to, by biblioteki przekształcały się w centra integrujące lokalne społeczności i odpowiadały na oczekiwania różnych grup wiekowych.

Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” realizuje następujące cele:

  • podniesienie standardu bibliotek poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający korzystanie z zasobów cyfrowych, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online;
  • zwiększenie poziomu atrakcyjności usług bibliotecznych, poprzez odpowiednie wyposażenie bibliotek.

(źródło)