KATALOG ELEKTRONICZNY OPAC (Online Public Access Catalogue) – zawiera informację o zbiorach wprowadzonych do komputerowego systemu Prolib. Katalog pozwala na szybkie przeszukiwanie wewnętrznej bazy danych.

LOGOWANIE DO KONTA BIBLIOTECZNEGO

Umożliwia:

 • wyszukiwanie i rezerwowanie książek, audiobooków, filmów, gier planszowych, dokumentów elektronicznych i materiałów ikonograficznych,
 • podgląd historii swojego konta i kontrolowanie terminów zwrotów,
 • jednokrotną prolongatę wypożyczonych dokumentów (licząc od siódmego dnia przed terminem zwrotu).

ZASADY KORZYSTANIA Z KATALOGU OPAC

Katalog elektroniczny jest dostępny:

 • przez Internet na dowolnym komputerze poza biblioteką lub innym urządzeniu mobilnym. Do katalogu OPAC można się dostać klikając na głównej stronie www biblioteki na napis: KATALOG / ZBIORY; wybierając zakładkę ZBIORY › KATALOG OPAC lub wpisując w pole przeglądarki adres opac.biblioteka.gliwice.pl,
 • w placówkach MBP na dowolnym stanowisku komputerowym przeznaczonym dla czytelników.

 

SPIS TREŚCI

 1. LOGOWANIE DO KONTA BIBLIOTECZNEGO.
 2. PRZEGLĄDANIE, PRZESZUKIWANIE KATALOGU.
 3. REZERWOWANIE ZBIORÓW.
 4. PROLONGATA TERMINU ZWROTU.

 

1. LOGOWANIE DO KONTA BIBLIOTECZNEGO

 • Logowanie do katalogu odbywa się poprzez kliknięcie pola LOGUJ oraz wpisanie numeru karty i hasła.

 • Numer karty składa się z 8 znaków np. 00012345. Podczas logowania należy go wpisać bez podawania początkowych „0” (od lewej strony).
 • Hasło jest automatycznie tworzone w momencie zapisu do biblioteki lub przy zmianie hasła na prośbę czytelnika.  Nowe hasło powinno zawierać maksymalnie 20 znaków w tym małe i wielkie litery (bez polskich znaków: np. ą, ę, ś) i/lub cyfry.

Przykład: nr karty: 00012345
Wpisujemy: numer karty: 12345  hasło: 7777AAAA   


Pierwsze logowanie lub zmiana hasła wymaga utworzenia nowego indywidualnego hasła.

 • Po zalogowaniu w zakładce KONTO jest możliwe wyświetlenie: danych osobowych czytelnika, listy dokumentów wypożyczonych, udostępnionych, zamówionych i zarezerwowanych. Można sprawdzić historię własnego konta, dokonać zmiany hasła oraz sprawdzić terminy zwrotu wypożyczonych zbiorów.

2. PRZEGLĄDANIE, PRZESZUKIWANIE KATALOGU

 • W katalogu komputerowym można przeszukiwać zbiory według m.in.: tytułu, autora,serii wydawniczej, haseł przedmiotowych, roku wydania, numeru ISBN.
 • Oprócz książek w katalogu elektronicznym ujęte są czytniki / tablety graficzne, dokumenty dźwiękowe, elektroniczne, książki mówione (w tym audiobooki), filmy, gry planszowe oraz materiały ikonograficzne. Wyszukiwanie można prowadzić dla wszystkich tych dokumentów lub wybierając np. tylko jeden rodzaj

Rodzaje zbiorów oznaczone są ikonkami graficznymi, a oprócz tego w opisie bibliograficznym stosuje się następujące określenia:

 • płyta kompaktowa [płyta CD]
 • płyta DVD [płyta CD]
 • książka mówiona, audiobook [KM].
 • film [film]
 • gra planszowa [Gra]

WYSZUKIWANIE W KATALOGU jest możliwe na wiele sposobów. Poniżej przedstawiono wyszukiwanie wg tytułu.

 • Aby znaleźć np. Grę o tron wpisujemy ten tytuł w odpowiednie pole. Jednocześnie można  wskazać konkretny typ dokumentu poprzez zaznaczenie właściwego pola. Jeśli nie zostanie określone wyszukiwanie (np. tylko książki) w wynikach będą widoczne wszystkie typy dokumentów o danym tytule.

 • Po kliknięciu SZUKAJ wyświetli się lista dokumentów o danym tytule znajdujących się w zbiorach biblioteki.

 • Wybierając daną pozycję można wyświetlić informacje szczegółowe dotyczące dokumentu.
 • Pojawia się tabela Dokumenty przeznaczone do wypożyczania z następującymi oznaczeniami:
 • SYGNATURA – oznacza miejsce na półce oraz placówkę, w której znajduje się wybrana pozycja. Aby łatwo odnaleźć książkę w bibliotece warto zapisać sobie jej sygnaturę. Po kliknięciu podkreślonej sygnatury wyświetlą się dane adresowe placówki oraz jej godziny otwarcia.

 • STATUS dostępności danej pozycji oznaczony może być następująco:
  • DOSTĘPNA – egzemplarz znajduje się na półce. Warto telefonicznie poprosić o jego odłożenie, ponieważ zanim dotrze się do biblioteki, może ona zostać wypożyczona przez innego czytelnika,
  • INFORMACJA W FILII dostępność należy sprawdzić w danej placówce (np. osobiście, telefonicznie),
  • WYPOŻYCZONA – ze wskazaniem terminu zwrotu, na taką pozycję można dokonać rezerwacji,
  • ZAMÓWIONA – pozycja została zamówiona przez innego czytelnika.

 • Pole AKCJA i UWAGI – zawierają dodatkowe informacje o statusie danego egzemplarza: data zwrotu, stan fizyczny oraz oznaczenie agendy, w której jest dostępny.

Podobny sposób postępowania należy zastosować do każdej opcji wyszukiwania (wg autora, hasła przedmiotowego etc.). Więcej przykładów na stronie: www.biblioteka.gliwice.pl

3. REZERWOWANIE ZBIORÓW

 • Pod listą wyszukanych egzemplarzy widoczna jest ikonka ZAREZERWUJ.

 • W OKNIE REZERWACJI wyświetla się tabela z wykazem dostępnych dokumentów w filiach, do których czytelnik jest zapisany, pozostałe egzemplarze są niewidoczne.
 • Jeśli czytelnik jest zainteresowany egzemplarzem z  agendy, z której nie korzystał do tej pory, wystarczy telefonicznie lub mailowo skierować się z prośbą do tej placówki o dokonanie rezerwacjI

 • Na dole podana jest domyślna data ważności rezerwacji. Można ją samodzielnie zmienić.
 • Kliknięcie ikonki REZERWUJ umożliwia wpisanie się na listę oczekujących na dany dokument. W momencie, gdy pojawi się on w bibliotece, system zamówi go na konto pierwszej osoby z listy oczekujących.
 • Na koncie czytelnika w zakładce REZERWACJA można sprawdzić informacje o dokumentach zarezerwowanych. W tym miejscu są dwa dodatkowe klawisze: PRZEDŁUŻENIE REZERWACJI (umożliwia przedłużenie rezerwacji o kolejne dni) oraz REZYGNUJ Z REZERWACJI.

 • Opis bibliograficzny umożliwia przejście do nowej strony, na której zostały zawarte szersze informacje o wybranym dokumencie, m.in.: tytuł, autor, nr inwentarza i sygnatura, jak również status dokumentu, np. Zamówiona przez innego czytelnika lub Wypożyczona.
 • W chwili zwrotu zarezerwowanej pozycji do biblioteki czytelnik otrzyma powiadomienie o zamówieniu zrealizowanym. Informacje te są dostępne w zakładce: KONTO > ZAMÓWIONE DOKUMENTY.
 • Pod opisem bibliograficznym umieszczona jest notatka z informacją o realizacji zamówienia i o końcowym terminie odbioru dokumentu (7 dni od daty otrzymania wiadomości elektronicznej).
 • Jeżeli dokument nie zostanie odebrany w określonym czasie, to zamówienie zostanie anulowane.

4. PROLONGATA TERMINU ZWROTU

 • Poprzez katalog OPAC można jednokrotnie dokonać prolongaty, czyli przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych zbiorów. Ta opcja jest dostępna w oknie: KONTO > PROLONGATY.
 • Prolongata jest możliwa od 7 dnia przed terminem zwrotu – do daty zwrotu włącznie.

 • Aby dokonać prolongaty, muszą być spełnione pewne warunki:
  • czytelnik nie dokonał wcześniejszej prolongaty,
  • dokument musi być przeznaczony do wypożyczania,
  • dokument nie został zarezerwowany przez innego czytelnika,
  • dokument lub inne dokumenty wypożyczone nie są przeterminowane,
 • Jeśli powyższe warunki są spełnione w kolumnie AKCJA jest dostępna opcja PROLONGUJ.
 • W innym przypadku aktywna jest tylko INFORMACJA, dzięki której można wyświetlić wiadomość z terminem od kiedy można dokonać prolongaty.

W razie problemów z logowaniem, rezerwacją zbiorów lub prolongatą terminu zwrotu wypożyczonych egzemplarzy bibliotekarze chętnie udzielą pomocy.

Korzystając z katalogu poza domem należy pamiętać o WYLOGOWANIU SIĘ.

Instrukcja do pobrania – plik pdf