Rozpoczęcie terapii

Zaprosiliśmy na warsztaty z biblioterapii, podczas których uczestnicy dowiedzieli się:

  • jak poprzez słowo znaleźć spokój, relaks – adekwatnie do potrzeb emocjonalnych i nastroju,
  • wzbudzić zainteresowanie lekturą,
  • wzbogacić zasób słownictwa,
  • uświadomić sobie, że książka też pomaga rozwiązywać problemy.

Warsztaty poprowadziła Justyna Jurasz, tłumaczyła na język migowy Ewa Nowicz

Przedsięwzięcie jest częścią projektu „Kultura bez barier”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Filia nr 5, ul. Perkoza 12
16 lutego 2023 r.