Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach

Kościuszki 17

44-100 Gliwice

NIP: 631-21-97-866

REGON: 000280979

 

Wpłaty / Darowizny, nr konta bankowego:

40 1050 1285 1000 0002 0211 2819, ING BANK ŚLĄSKI S.A.

 

Godziny pracy:
Dyrekcja / Sekretariat: 7.00 – 15.00

Działy Merytoryczne i Administracyjne: 7.00 – 15.00

Telefon: 32 238 25 10 – sekretariat

E-mail: sekretariat@biblioteka.gliwice.pl

Strona internetowa: www.biblioteka.gliwice.pl

 

KONTAKT W SPRAWIE ZBIORÓW:

BIBLIOTEKA CENTRALNA

tel. 32 231 54 05

e-mail: bc@biblioteka.gliwice.pl