Biblioteka gromadzi zbiory ze szczególnym uwzględnieniem:

literatury pięknej klasycznej i współczesnej
wydawnictw informacyjnych
encyklopedii
słowników
kompendiów wiedzy
lektur szkolnych
książek w językach obcych
Książki można wypożyczyć lub skorzystać z nich w czytelniach. We wszystkich wypożyczalniach czytelnicy mają wolny dostęp do półek, co umożliwia samodzielny wybór literatury i bezpośredni kontakt z książkami.

Każda osoba może zaproponować książkę do zakupienia przez Bibliotekę – wystarczy wypełnić formularz poniżej.