Biblioteka gromadzi zbiory ze szczególnym uwzględnieniem:

  • literatury pięknej klasycznej i współczesnej
  • wydawnictw informacyjnych
  • encyklopedii
  • słowników
  • kompendiów wiedzy
  • lektur szkolnych
  • książek w językach obcych.

Książki można wypożyczyć lub skorzystać z nich w czytelniach. We wszystkich wypożyczalniach czytelnicy mają wolny dostęp do półek, co umożliwia samodzielny wybór literatury i bezpośredni kontakt z książkami.

Każda osoba może zaproponować książkę do zakupienia przez Bibliotekę – wystarczy wypełnić formularz poniżej.

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach otrzymała dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Narodowa - logi