1. Książki i zbiory specjalne

Rok
Książki ogółem
stan na 31 grudnia
Zbiory specjalne
(audiobooki, nagrania muzyczne, filmy, gry planszowe, itp.)
stan na 31 grudnia
2015
445 181
51 453
2016
428 112
54 536
2017
430 781
55 119
2018
434 319
53 732
2019
434 412
55 113
2020
435 726
56 217

 

2. Działalność kulturalno-oświatowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach

Rok
Wydarzenia literackie
Wydarzenia edukacyjne
Wydarzenia plastyczne
Inne
Ogółem
Ogółem
Frekwencja
Ogółem
Frekwencja
Ogółem
Frekwencja
Ogółem
Frekwencja
Ogółem
Frekwencja
2015
537
12 960
678
11 348
205
2 415
455
8 116
1 875
34 839
2016
831
16 349
678
11 416
327
3 867
562
8 582
2 398
40 214
2017
716
17 683
596
10 974
362
4 913
575
12 945
2 249
46 515
2018
662
14 624
547
14 922
315
4 008
581
18 554
2 105
52 108
2019
566
15 036
614
12 149
425
5 641
562
25 716
2 167
58 542
2020
ogółem
179
15 562
162
4 165
153
3 366
144
8 224
638
31 317
 stacjonarne
108
4 021
135
2 163
128
1 689
96
2 715
467
10 588
online*
71
11 541
27
2 002
25
1 677
48
5 509
171
20 729
* Frekwencja online oznacza aktywnych odbiorców online
  • Wydarzenia literackie to, np.: spotkania autorskie, konkursy i turnieje, Dyskusyjny Klub Książki, spotkania tzw. głośnego czytania w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”; przedstawienia teatralne
  • Wydarzenia edukacyjne to, np.: warsztaty kodowania; lekcje biblioteczne, zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży, warsztaty kodowania i zakresu edukacji medialnej, Komputer bez barie – zajęcia dla seniorów, nauka języków obcych, konkursy
  • Wydarzenia plastyczne to, np.: warsztaty artystyczne, plastyczne i rękodzieła, konkursy, zajęcia dla dzieci w czasie ferii i wakacji,
  • Wydarzenia inne to, np.: wystawy, wernisaże, bale karnawałowe; koncerty; turnieje szachowe; zajecie w okresie ferii i wakacji; spotkania Klubu Gier Planszowych; Noc w bibliotece; imprezy plenerowe, jak Festiwal Miasta, Zaczytane Gliwice, itp.

 

3. Czytelnicy, odwiedziny i wypożyczenia zbiorów z Miejskiej Biblioteki Publicznej

Rok
Czytelnicy
zarejestrowani w danym roku
Odwiedziny
w wypożyczalniach i czytelniach
Liczba wypożyczonych i udostępnionych zbiorów
na zewnątrz i na miejscu
2015
43 439
434 469
931 638
2016
44 304
426 827
930 220
2017
46 801
445 244
899 583
2018
52 460
457 228
861 364
2019
52 689
465 891
839 247*
2020
39 198
276 891
709 011*
* w tym wypożyczenia ebooków z LEGIMI i IBUKA