1. Książki i zbiory specjalne

Rok
Książki
ogółem
stan na 31 grudnia

Zbiory specjalne
książki mówione, płyty analogowe i kompaktowe, kasety magnetofonowe i video, DVD

stan na 31 grudnia

2007
450 831
30 657
2008
458 238
32 810
2009
456 513
33 497
2010
459 055
35 123
2011
453 987
38 727
2012
462 987
43 953
2013
467 279
45 658
2014
465 550
49 064
2015
445 181
51 453
2016
428 112
54 536
2017
430 781
55 119
2018
434 319
53 732
2019
434 412
55 113

 

2. Działalność kulturalno-oświatowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach

Rok
Wystawy
Konkursy
Lekcje biblioteczne
Spotkania autorskie
Inne*
Ogółem
Ogółem
Frekwencja
Ogółem
Frekwencja
Ogółem
Frekwencja
Ogółem
Frekwencja
Ogółem
Frekwencja
2007
43
167
1780
163
3629
7
279
344
5459
724
11147
2008
54
144
1571
128
2406
14
517
343
5106
682
9600
2009
69
115
2790
152
2953
18
769
679
6824
1033
13336
2010
58
89
1168
207
4217
20
653
876
8920
1250
14958
2011
42
41
542
196
3423
18
593
1029
8126
1327
12684
2012
79**
52
753
237
4553
30
1163
1038
12337
1357
18806
2013
62**
79
1833
246
5046
40
1683
1232
14682
1659
23244
2014
97**
32
1191
248
5004
23
369
1097
16900
1497
23464
2015
95**
50
1405
242
4907
22
1113
1466
27414
1875
34839
2016
134**
90
2415
149
2977
26
1052
1999
33770
2398
40214
2017
135**
66
1831
186
3685
40
1492
1822
39507
2249
46515
2018
158**
90
1616
167
3217
44
2533
1646
44742
2105
52108
2019
166**
38
943
152
3137
46
3030
1765
51432
2167
58542
*W działalności kulturalno-oświatowej w formie „Inne” łącznie podane są następujące imprezy: spotkania tzw. głośnego czytania w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”; warsztaty kodowania; przedstawienia teatralne; bale karnawałowe dla dzieci; koncerty; turnieje szachowe i literackie; zajęcia dla dzieci w okresie ferii i wakacji letnich; zajęcia plastyczne; spotkania „Klubu Gier Planszowych”; warsztaty „Komputer bez barier”; noc w bibliotece; nauka języków obcych; spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki; imprezy organizowane podczas Tygodnia Bibliotek.
** W wystawach policzone są wszystkie ekspozycje tj. wystawy w galeriach biblioteki oraz mniejsze ekspozycje włącznie z wystawami prac dziecięcych i wystawami tematycznymi.

3. Czytelnicy, odwiedziny i wypożyczenia zbiorów z Miejskiej Biblioteki Publicznej

Rok
Czytelnicy zarejestrowani
w danym roku
Odwiedziny
w wypożyczalniach
i czytelniach
Liczba wypożyczonych
i udostępnionych zbiorów
na zewnątrz i na miejscu
2007
38 196
359 275
983 417
2008
36 752
335 282
917 802
2009
37 075
340 665
980 640
2010
36 253
350 226
1 023 481
2011
37 197
362 130
1 006 340
2012
37 422
391 462
998 486
2013
39 436
427 207
1 038 510
2014
40 153
434 911
1 005 845
2015
43 439
434 469
931 638
2016
44 304
426 827
930 220
2017
46 801
445 244
899 583
2018
52 460
457 228
861 364
2019
52 689
465 891
839 247