REGULAMIN
KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ ORAZ INTERNETU
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach

 

I.  ZASADY KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ ORAZ INTERNETU

§ 1

 1. Dostęp do sieci Internet na stanowiskach znajdujących się w Bibliotece służy zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i naukowych czytelników.
 2. Prawo do korzystania z komputerów i innych urządzeń oraz Internetu i usług dodatkowych mają wszyscy czytelnicy posiadający aktualną kartę biblioteczną:
  1. w czytelni dla dorosłych – powyżej 15 roku życia,
  2. w czytelni dla dzieci – powyżej 8 roku życia,
  3. dzieci młodsze tylko pod opieką dorosłych.
 3. Podstawą do korzystania z usług komputerowych, tabletów oraz  konsoli jest pozostawienie przez użytkownika karty bibliotecznej u dyżurującego bibliotekarza. Po zakończeniu sesji dokument zostaje zwrócony użytkownikowi.
 4. Każdorazowe udostępnienie komputera, innych urządzeń  oraz Internetu rejestrowane jest przez bibliotekarza w systemie Prolib.

§ 2

 1. Indywidualna sesja komputerowa bądź korzystanie z urządzenia może trwać 1 godzinę z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych użytkowników oczekujących na dostęp do komputera.
 2. Korzystający z komputerów, innych urządzeń i Internetu powinni posiadać podstawowe wiadomości z zakresu obsługi systemu operacyjnego oraz umiejętność korzystania z przeglądarki internetowej.
 3. Korzystanie z dostępu do Internetu ogranicza się do przeglądania zasobów sieci WWW przy pomocy przeglądarki zainstalowanej na dysku lokalnym komputera.
 4. Wyniki pracy można zapisać na własnych nośnikach elektronicznych (pendrive) oraz wydrukować. Wydruki i kopie są wykonywane przy stanowisku dyżurującego bibliotekarza.
 5. Kończąc sesję, użytkownik zobowiązany jest usunąć zapisane wcześniej przez siebie dane.
 6. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez słuchawki.
 7. Z urządzeń do gier korzysta się za zgodą bibliotekarza, który wydaje akcesoria niezbędne do gry.

§ 3

 1. Bibliotekarze w razie potrzeby i w miarę możliwości udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu oraz korzystania z  programów użytkowych i zbiorów multimedialnych. Poszukiwania prowadzi samodzielnie użytkownik.
 2. Bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.

§ 4

 1. W wybranych placówkach Biblioteki dostępny jest darmowy bezprzewodowy Internet (WiFi). Konfiguracji posiadanego urządzenia mobilnego dokonuje wyłącznie użytkownik.
 2. Osoby korzystające w czytelni z własnego przenośnego komputera mogą, po wcześniejszym uzgodnieniu z bibliotekarzem, podłączyć się do źródła energii w celu doładowania urządzenia (maksymalnie przez 1 godzinę).

 

II.   ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW

§ 5

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez siebie szkody lub nadużycia popełnione przy korzystaniu z udostępnionych mu programów użytkowych, zasobów Internetu, zbiorów multimedialnych i powierzonego sprzętu.
 2. Bibliotekarz może odmówić dostępu do komputera lub urządzenia, jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niezgodne z Regulaminem.
 3. Użytkownik niestosujący się do przepisów Regulaminu może być na stałe pozbawiony prawa do korzystania z komputerów i urządzeń na podstawie decyzji podjętej przez kierownika biblioteki.

 

III. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z INTERNETU, ZBIORÓW MULTIMEDIALNYCH I PROGRAMÓW UŻYTKOWYCH

§ 6

Użytkownikowi zabrania się:

 1. instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji systemu operacyjnego zainstalowanego na dysku lokalnym komputera,
 2. wykorzystywania Internetu do:
  1. przesyłania, udostępniania i korzystania z danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe,
  2. wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców,
 3. spożywania posiłków i picia napojów przy komputerze.

 

IV.   ZASADY ODPŁATNOŚCI

§ 7

 1. Korzystanie z Internetu, programów użytkowych i zbiorów multimedialnych jest bezpłatne.
 2. Opłatę za wydruk określa aktualny Cennik opłat.

 

V.   USŁUGI DODATKOWE

§ 8

 1. Skanowanie jest możliwe w  filiach dysponujących odpowiednim urządzeniem.
 2. Zeskanowane materiały można nagrać na nośnikach własnych.
 3. Opłaty za usługę skanowania pobiera się  zgodnie z aktualnym Cennikiem opłat.

Gliwice, 15 stycznia 2016 r.