MBP w Gliwicach służy mieszkańcom miasta przede wszystkim poprzez wspieranie ich samorozwoju dzięki bezpłatnemu udostępnianiu zbiorów oraz organizację różnorodnych form działalności kulturalnej i edukacyjnej, integrując środowisko lokalne.

Pracownicy biblioteki są osobami otwartymi, życzliwymi, o wysokiej kulturze osobistej, aktywnymi, z zaangażowaniem dążącymi do systematycznego podnoszenia jakości świadczonych usług i poszerzania oferty adekwatnej do oczekiwań gliwiczan.

Razem z użytkownikami i licznymi partnerami budujemy pozytywny wizerunek naszej instytucji. Ich udział w bibliotecznych przedsięwzięciach oraz zadowolenie i satysfakcja stanowią miarę sukcesu naszego zespołu.