Oprócz gromadzenia i udostępniania zbiorów MBP organizuje wydarzenia kulturalne i edukacyjne, które są skierowane do szerokiego grona odbiorców. Obserwując zwiększenie udziału kultury w życiu mieszkańców oraz wsłuchując się w ich potrzeby Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach stara się co roku aktywnie pozyskiwać środki na działalność oraz podnoszenie standardu filii.
W roku bieżącym MBP pozyskała środki na cztery przedsięwzięcia dofinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Są to: Literacka mapa miasta, Haczyk – gliwickie spotkania literackie, Bibliogranie oraz Mapy Literatury.
Wiele z projektów MBP w Gliwicach powstało w ramach szerokiej współpracy z partnerami w myśl haseł „Biblioteka łączy” i „Biblioteka szeroko otwarta”. Należą do nich m. in.: projekty GLIWICKIE SKARBY oraz SZTUKA LEPSZEGO ŻYCIA – CZYTAJĄC SIEBIE – realizowane z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną czy PRZY WSPÓLNYM STOLE – z inicjatywy Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka i Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej.