Oprócz gromadzenia i udostępniania zbiorów MBP organizuje wydarzenia kulturalne i edukacyjne, które są skierowane do szerokiego grona odbiorców. Obserwując zwiększenie udziału kultury w życiu mieszkańców oraz wsłuchując się w ich potrzeby Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach stara się co roku aktywnie pozyskiwać środki na działalność oraz podnoszenie standardu filii.

W roku bieżącym Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach pozyskała środki na trzy przedsięwzięcia dofinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Są to: Ciekawość świata – projekt popularnonaukowy, Haczyk – gliwickie spotkania literackie oraz Baobaby, róże, lisy, Mały Książę i urwisy – wakacyjny cykl wydarzeń dla najmłodszych czytelników.

Wiele z projektów MBP w Gliwicach powstało w ramach szerokiej współpracy z partnerami w myśl haseł „Biblioteka łączy” i „Biblioteka szeroko otwarta”. Należą do nich m. in.: projekty: GLIWICKIE SKARBY oraz SZTUKA LEPSZEGO ŻYCIA – CZYTAJĄC SIEBIE – realizowane z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, czy PRZY WSPÓLNYM STOLE – z inicjatywy Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka i Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej.