Kary za przetrzymanie, zagubienie, zniszczenie zbiorów

1 czerwca 2017 r. został uruchomiony automatyczny sposób naliczania kar. Przypominamy, że kwoty opłat za przetrzymanie zbiorów wg Cennik opłat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (LINK) wynoszą:

  • dla książek, audiobooków, płyt analogowych, taśm magnetofonowych, gier planszowych, nagrań muzycznych na płytach CD i DVD – od 1 egzemplarza za każde zakończone 30 dni po terminie zwrotu – 3,00 zł
  • dla czasopism od 1 egzemplarza za każde zakończone 30 dni po terminie zwrotu – 3,00 zł
  • dla filmów na płytach DVD od 1 egzemplarza za każde zakończone 30 dni po terminie zwrotu – 5,00 zł
  • dla sprzętu elektronicznego: czytników e-booków, Czytaka Plus, tabletów graficznych od 1 sztuki za każde zakończone 30 dni  po terminie zwrotu – 5,00 zł

Kary można rozliczyć gotówką lub przelewem.

Rozliczenie przelewem

Wysokość kwoty zobowiązania na dzień dokonywania przelewu należy ustalić z bibliotekarzem. Wpłata w tytule powinna zawierać: imię i nazwisko czytelnika, numer karty bibliotecznej, filia.

Nr konta: 40 1050 1285 1000 0002 0211 2819, ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie

Czytelnik ma prawo wnioskować o umorzenie, rozłożenie na raty bądź odroczenie płatności. Wniosek oraz oświadczenie o sytuacji majątkowej (wymagane na podstawie Dz.U. 2017 poz. 659 USTAWA z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych) należy dostarczyć do biblioteki osobiście lub wysyłając pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice.
POBIERZ: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE (plik PDF, rozmiar 352 KB)

Kilka dobrych rad

  1. Aby uniknąć naliczenia kary, najlepiej po prostu oddać zbiory w terminie.
  2. Można też 3 razy przedłużyć termin zwrotu. W przypadku książek to aż 90 dni. Jak to zrobić? Dzwoniąc, wysyłając e-mail, wchodząc na swoje konto w katalogu elektronicznym (opac.biblioteka.gliwice.pl), osobiście w bibliotece.
  3. Nawet jeśli kara została już naliczona, warto oddać zbiory jak najszybciej. Zwrot ZATRZYMUJE naliczanie kary. Każdy miesiąc to wzrost zobowiązania – a to zupełnie niepotrzebne.
  4. Zbiory to nasze wspólne dobro, ma prawo z nich korzystać bezpłatnie każda osoba zapisana do biblioteki. Dlatego sytuacja, gdy jeden czytelnik przetrzymuje zbiory, uniemożliwiając innym korzystanie z nich, jest niepożądana.
  5. Roszczenie biblioteki dotyczące zwrotu wypożyczonych książek i zapłaty regulaminowych opłat z tytułu ich przetrzymania, stanowi wierzytelność o charakterze cywilnoprawnym, taką samą jak wiele innych – np. należną bankowi z tytułu niespłaconego kredytu czy właścicielowi lokalu z tytułu niezapłaconego czynszu – i może być tak samo dochodzone, nie wyłączając drogi postępowania sądowego. Dlatego zachęcamy wszystkich Czytelników do nieodkładania w czasie decyzji o regulowaniu swoich zobowiązań bibliotecznych.