Aby korzystać ze zbiorów i usług Biblioteki, należy się do niej zapisać. To bardzo proste i nic nie kosztuje. Zapis odbywa się na podstawie dowodu osobistego, w przypadku dzieci podstawą jest dokument i podpis rodzica lub opiekuna prawnego. Użytkownikiem może zostać osoba w każdym wieku, również niemowlę. Biblioteka nie pobiera opłat za wypożyczenia i udostępnienia, jednak jest kilka usług płatnych. Są to np. wydruki i kserokopie. Z kosztami muszą się liczyć czytelnicy, którzy przetrzymają lub zniszczą zbiory albo zagubią kartę. Wysokość opłat można sprawdzić w cenniku.Szczegółowe zasady korzystania z usług i zbiorów Biblioteki określają regulaminy. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych:
Adwokat Dominik Hąc
Kancelaria JPM Adwokaci Janson, Pulda,Meller
ul. Dolnych Wałów 7
44-100 Gliwice
tel. 32 334 70 39
e-mail: iod@biblioteka.gliwice.pl