Prowadząca prezentuje książkę, obok stoi tłumaczka języka migowego

Podczas warsztatów z Justyną Jurasz – prezeską Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego i przewodniczącą Opolskiego Koła uczestnicy szukali odpowiedzi na pytania: czym jest biblioterapia? jakie może przynieść korzyści? jak ją stosować? jakie są rodzaje biblioterapii? Istotne jest, że każdy element książki może być podstawą do rozmowy, zarówno ilustracja, kolory, jak i metafory użyte w tekście. Zajęcia, które prowadzimy z książką powinny charakteryzować się dobrą atmosferą, wprowadzać gry integracyjne, które pozwolą uczestnikom poczuć się dobrze i bezpiecznie tak aby czytany tekst byli w stanie odnieść do własnej sytuacji. W zabawie słowem uczestnicy, w dziesięciu hasłach wyciętych z czasopism, opisali siebie oraz stworzyli portret wspólczesnego człowieka.

Przedsięwzięcie było częścią projektu „Kultura bez barier”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Tłumaczenie na polski język migowy Ewa Nowicz.

 

Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17
28 lutego 2023 r.