Baner z informacją o warsztatach

28 lutego o godz. 10.00 w Bibliotece Centralnej w ramach projektu „Biblioteka łączy” odbędą się warsztaty z biblioterapii, podczas których dowiemy się:

– czym jest biblioterapia i jak ją wykorzystać

– jak poprzez słowo znaleźć spokój, relaks – adekwatnie do potrzeb emocjonalnych i nastroju,

– jak wzbudzić zainteresowanie lekturą,

– jak wzbogacić zasób słownictwa,

– jak uświadomić sobie, że książka też pomaga rozwiązywać problemy.

Warsztaty poprowadzi Justyna Jurasz – przewodnicząca Opolskiego Koła Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Od 17 lat pracuje jako nauczyciel bibliotekarz w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu. Zajmuje się prowadzeniem szeregu różnorodnych działań związanych z promocją czytelnictwa, popularyzacją biblioterapii, zasobów, usług i oferty biblioteki w środowisku lokalnym i ponadlokalnym. Tworzy bieżącą ofertę edukacyjną i kulturalną biblioteki. Jako opiekun jedynej w województwie opolskim Pracowni biblioterapii prowadzi cykliczne zajęcia czytelnicze wykorzystując elementy biblioterapii, arteterapii, muzykoterapii, dramy stosowanej, Teatru Ilustracji Kamishibai, pedagogiki zabawy oraz technik relaksacyjnych dla różnych grup odbiorców: przedszkoli, wszystkich typów szkół, a także seniorów. Autorka i koordynatorka wielu projektów ,,Czym jest szczęście mówią bajki… – w przestrzeni wielokulturowości Śląska Opolskiego”, ,,To co dla nas ważne” Prowadzi kursy i szkolenia dla Rad Pedagogicznych dotyczących alternatywnych form promocji czytelnictwa oraz biblioterapii wychowawczej. Publikuje teksty o charakterze specjalistycznym w czasopismach branżowych i mediach. Prowadzi zajęcia dla studentów na studiach podyplomowych z bibliotekoznawstwa w WSB we Wrocławiu oraz WSZiA w Opolu.

Warsztaty poprowadzi Justyna Jurasz – prezeska Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego i przewodnicząca Opolskiego Koła.

Przedsięwzięcie jest częścią projektu „Kultura bez barier”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Podczas warsztatów zapewniamy tłumaczenie na polski język migowy.

 

Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17
28 lutego 2023 r., godz. 10.00

 

Plakat z informacją o warsztatach