Baner z informacją o warsztatach w ramach projektu „Biblioteka łączy”

W ramach projektu „Biblioteka łączy” odbędą się warsztaty z muzykoterapii. Zajęcia są prowadzone z zastosowaniem aktywnej formy muzykoterapii wraz z muzyką na żywo. Program wykorzystuje możliwości naturalnej ekspresji i wrażliwości muzycznej uczestników. Warsztaty poprowadzi Annabella Conti-Praszkiewicz

Przedsięwzięcie jest częścią projektu „Kultura bez barier”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17
27 lutego i 1 marca 2023 r., godz. 10.00

 

Plakat z informacją o warsztatach w ramach projektu „Biblioteka łączy” Plakat z informacją o warsztatach