Biblioteka Otwartej Nauki – Biblioteka Otwartej Nauki jest projektem otwierania dostępu do publikacji naukowych z dziedzin nauk humanistycznych.

Wolne lektury – Wolne Lektury to projekt prowadzony przez fundację Nowoczesna Polska. Reprodukcje cyfrowe wykonane przez Bibliotekę Narodową, Bibliotekę Śląską i Bibliotekę Elbląską z egzemplarzy pochodzących ze zbiorów BN, BŚ i BE. Hosting: ICM.


e-publikacje Polskiej Nauki – Celem Projektu jest stworzenie polskim Uczelniom, Instytutom naukowym, Muzeom, Towarzystwom i Stowarzyszeniom naukowym warunków do generowania dochodów z tytułu działalności wydawniczej, co powinno przyczynić się do większej aktywności naukowej oraz szerszej popularyzacji wyników prowadzonych badań w skali kraju i za granicą.

Projekt zakłada podpisanie 100 umów z jednostkami naukowymi w Polsce, w ramach których każda z nich przekaże, za odpowiednią odpłatnością, recenzowane publikacje (z numerem ISBN i ISSN) do umieszczenia w elektronicznej bazie e-Publikacje Nauki Polskiej, w skrócie ePNP. Zgodnie z założeniami Projektu w bazie znajdzie się co najmniej 8 tysięcy recenzowanych publikacji naukowych, autorstwa naukowców z całej Polski.

dLibra – Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych – Głównym założeniem projektu jest utworzenie ponadregionalnego i multidyscypinarnego Repozytorium Cyfrowego złożonego ze zdigitalizowanych materiałów archiwalnych, publikacji naukowych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego wyselekcjonowanych ze zbiorów 16 polskich instytutów naukowych oraz ich bibliotek tworzących Konsorcjum Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych.

Wikibooks – Księgozbiór – Jest to projekt siostrzany Wikipedii, który ma na celu poszerzanie i rozpowszechnianie darmowych, otwartych do edycji materiałów edukacyjnych, takich jak podręczniki szkolne, akademickie, poradniki, instrukcje obsługi oraz im podobne. Podręczniki Wikibooks, tak samo jak artykuły Wikipedii, są dostępne na zasadach Licencji Wolnej Dokumentacji GNU oraz Licencji Creative Commons; uznanie autorstwa – na tych samych warunkach 3.0. (źr. Wikipedia.org)

Epodreczniki.pl

Dobre darmowe e-booki – na tej stronie jest możliwość darmowego pobrania interesujących e-booków.

Chmura czytania – Technologia multimedialna daje książkom nowy wymiar wolności – uwalnia je od papieru i ograniczeń dystrybucyjnych. Szybują jak chmura. Chmura Czytania.