Agnieszka Zientarska i Dominika Słowik

W ramach Haczyka, czyli gliwickich spotkań literackich gościliśmy Dominikę Słowik, która w rozmowie z Agnieszką Zientarską opowiadała o swojej ostatniej książce pt. „Samosiejki”.

Jak sama mówi ten zbiór opowiadań powstał z potrzeby podjęcia konstruktywnej narracji na temat zmian w otaczającej nas rzeczywistości w kontekście katastrofy klimatycznej. O przenikaniu się przestrzeni zawłaszczonej przez człowieka ze światem przyrody i powolnemu zacieraniu granic.

 

Autorka mocno podkreśliła znaczenie wyobraźni, będącej podstawowym narzędziem oswajania rzeczywistości, żeby lepiej żyć, dokonywać lepszych wyborów czy świadomie przeżywać emocje. Pisanie jest dla Dominiki Słowik procesem myślenia i wyrabiania sobie osądów. To właśnie w „Samosiejkach” odnotowała zmiany paradygmatu dotyczącego świata zwierząt, roślin i ludzi. Samoświadomość nie jest wyłącznością istnienia człowieka i ludzie nie stoją już w centrum świata. Życie w symbiozie staje się nie tendencją, ale wręcz koniecznością. To też nauczy ludzi reagować na otaczające nas żywioły i przystosować się płynnie do nadchodzących zmian.

Rozmowa naszych Gościń zasiała w uczestnikach ziarno nadziei na bardziej świadome współistnienie światów istot żyjących.

 

Zapewnione zostało tłumaczenie na PJM, pętla indukcyjna oraz dostępność architektoniczna. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Haczyk – gliwickie spotkania literackie”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17
5 października 2023 r.