Baner z informacją o prelekcjach

Feminatywy to formy językowe, które jednych rażą, innych wręcz przeciwnie. Nie są one jednak niczym nowym, pojawiły się bowiem w powszechnym użyciu, gdy tylko kobiety zaczęły aktywniej podejmować pracę zawodową. Dopiero specyfika czasów PRL zdecydowała o ich marginalizowaniu i ich stopniowej elimanacji z języka.

Język jest żywy, wciąż, zmienia się i kształtuje naszą rzeczywistość. Jego odcienie pokaże nam Maciej Makselon. Podczas prelekcji poznamy lepiej historię form rodzajowych w języku, przyjrzymy się najczęstszym zarzutom jakie pojawiają się wobec feminatywów, wreszcie spróbujemy ustalić jak poprawnie tworzyć formy żeńskie.

Maciej Makselon – ukończył komparatystykę literackiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest redaktorem w wydawnictwie W.A.B., nauczycielem akademickim, popularyzatorem wiedzy o języku. Zawiłości językowe tłumaczy w przystępny i zabawny sposób.

Wstęp wolny.

Miejsce: Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17

Termin: 26 kwietnia 2023 r., godz. 18.00

Plakat z informacją o prelekcjach