Uczestnicy i jurorzy. Jeden z jurorów zadanie pytanie

10 maja 2023 r. w Bibliotece Centralnej  został  rozegrany  finał XVIII Miejskiego Konkursu Czytelniczego Książki Mówionej. Oceniana była znajomość treści dwóch lektur:

 • Aurelie Valognes –  „Przegwizdane”
 • Wojciech Chmielarz  – „Wampir”.

Organizatorami Konkursu byli Polski Związek Niewidomych – Koło w Gliwicach oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach.

Uczestnikami były osoby niewidome i niedowidzące, zgłoszone w regulaminowym terminie:

 1. Kopiec Anna
 2. Kozioł Bernadeta
 3. Wojciechowska Grażyna
 4. Miziołek Janusz
 5. Wroński Aleksander
 6. Molczyk Stanisław.

 

Przed rozgrywkami konkursowymi jury przypomniało wszystkim zebranym Regulamin Konkursu. Następnie członkowie jury przybliżyli sylwetki i dorobek literacki autorów książek.

Konkurs rozegrano w dwóch etapach – rozgrywce półfinałowej i finałowej.

W pierwszym etapie uczestnicy losowali numery pytań. Każdy z nich odpowiadał na trzy pytania z każdej lektury. Czas na zastanowienie się nad odpowiedzią wynosił 30 sekund.

Do finału zakwalifikowali się:

 1. Kopiec Anna
 2. Kozioł Bernadeta
 3. Miziołek Janusz
 4. Molczyk Stanisław
 5. Wroński Aleksander.

W finale uczestnicy losowali po dwa zestawy pytań, w których zawarto po trzy pytania z każdej lektury. Czas na zastanowienie się nad odpowiedzią wynosił 3 minuty. Zarówno w półfinale jak i w finałowej rozgrywce zawodnicy odpowiadali ze słuchu, nie dostali drukowanych pytań na kartkach, aby wszyscy mieli równe szanse.

W toku rozgrywki uczestnicy otrzymali następującą liczbę punktów:

 1. Wroński Aleksander (17 pkt.) – I miejsce
 2. Kozioł Bernadeta (16 pkt.) – II miejsce
 3. Molczyk Stanisław (15 pkt.) – III miejsce
 4. Kopiec Anna (13 pkt.) – IV miejsce
 5. Miziołek Janusz (11 pkt.) – V miejsce
 6. Wojciechowska Grażyna (10 pkt.) – VI miejsce

Biorąc pod uwagę stopień trudności lektur konkursowych, a tym samym pytań przygotowanych przez jury oraz analizując przebieg konkursu w obu etapach i tabele wyników, należy stwierdzić, że poziom przygotowania wszystkich uczestników był wyjątkowo wysoki.

Wiedzę uczestników oceniało jury w składzie:

 1. Bera Klaudia – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. osób z niepełnosprawnościami
 2. Huk Karolina – pracownica MBP w Gliwicach
 3. Rajkowski Dariusz – pracownik MBP w Gliwicach.

W przerwie między etapami Konkursu był czas na słodki poczęstunek dla zawodników i przybyłych gości ufundowany przez Koło PZN oraz MBP Gliwice.

Na zakończenie wręczono dyplomów i nagrody rzeczowe przygotowane przez Organizatorów.

Po raz kolejny przekonaliśmy się, że Konkurs spełnia założone cele w zakresie integracji środowiska osób niewidomych i niedowidzących oraz upowszechniania czytelnictwa książki mówionej.

Wydarzenie było częścią projektu „Biblioteka łączy” w ramach programu „Kultura bez barier”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17
10 maja 2023 r.