Baner z informacją o konsultacjach społecznych

6 listopada rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie Gliwic. Uwagi będzie można zgłaszać do 28 listopada. Jak zawsze do udziału w konsultacjach zapraszamy mieszkańców Gliwic, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji społecznych, grup nieformalnych oraz wszystkich innych, zainteresowanych udziałem w procesie rewitalizacji w naszym mieście. Liczymy na Wasz głos!

Od 6 listopada swoje zdanie można wyrazić poprzez formularz konsultacyjny, dostępny:

  • elektronicznie – na platformie decydujmyrazem.gliwice.pl,
  • w wersji papierowej – do pobrania i złożenia w siedzibach Urzędu Miejskiego (ul. Zwycięstwa 21 i ul. Jasna 31A),

bądź też ustnie – bezpośrednio w Biurze Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A (w godzinach pracy UM) lub podczas spotkania zaplanowanego na 15 listopada na godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Kościuszki 17.

Przypomnijmy, że tworzony w Gliwicach Gminny Program Rewitalizacji to ważny miejski dokument, pozwalający m.in. wdrażać mechanizmy poprawiające jakość życia w mieście na obszarach i w lokalizacjach, które wymagają szczególnej troski i działań oraz szeroko pojętych zmian. (kik)

Żródło: gliwice.eu

 

Plakat z informacją o konsultacjach społecznych