Jarosław Mikołajewski i prowadzący Juliusz Pielichowski

„Rozmowa sama w sobie jest wartością” – taką myślą Jarosław Mikołajewski zakończył spotkanie z gliwicką publicznością, które odbyło się w ramach projektu „Haczyk – gliwickie spotkania literackie”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W rozmowie z Juliuszem Pielichowskim poeta mówił m.in.: o źródłach inspiracji i swojej miłości do Włoch. Nie zabrakło również opowieści o żywiołach, których istota – według autora  – jest dwojaka. Przeciwstawia się w nich piękno i niszczycielska siła, dobro i tragedia.

Czytelnicy mieli wyjątkową okazję wysłuchać przedpremierowo kilku wierszy, które opublikowane zostaną wiosną przyszłego roku nakładem Wydawnictwa Literackiego.

Jarosław Mikołajewski oczarował czytelników swoją wrażliwością, życzliwością i poczuciem humoru.

 

Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17
12 września 2023 r.