Baner z informacją o konkursie na ekslibris. Banner with information about the ex-libris competition.

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach

zaprasza do udziału w konkursie na ekslibris.

 

 • Konkurs jest skierowany do osób dorosłych
 • Na konkurs można nadsyłać tylko i wyłącznie ekslibrisy
 • Uczestnik możne zgłosić dowolną ilość prac w trzech sygnowanych odbitkach.
 • Akceptowane są wszystkie techniki graficzne.
 • Udział jest bezpłatny.
 • Termin nadsyłania prac — 11 października 2024 r. na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach

ul. Kościuszki 17

44-100 Gliwice

 

Do pobrania:

Regulamin konkursu (plik PDF, rozmiar 194 kB)
Klauzula informacyjna (plik PDF, rozmiar 161 kB)
Karta zgłoszenia (plik PDF, rozmiar 256 kB)

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Kontakt z Organizatorem:

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach
ul. Kościuszki 17

44-100 Gliwice
tel./fax +48 32 2382510

exlibris@biblioteka.gliwice.pl

 

 

The Municipal Public Library in Gliwice and the University of Silesia in Katowice

invites to participate in the International Competition for  Ex Libris. Gliwice 2024

 

 • The competition is directed to adults.
 • It can be sent only bookplates in three signed prints.
 • Participants can submit as many works.
 • Accepted are all graphic techniques.
 • The participation is free.
 • Deadline – October 11, 2024 at the following address:

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach
ul. Kościuszki 17
44-100 Gliwice
POLSKA – POLAND

 

Downloadables:

Rules of the competition (PDF file, file size 189 kB)
Information clause (PDF file, file size 156 kB)
Application form (PDF file, file size 256 kB)

 

Contact with the Organizer:

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach

ul. Kościuszki 17

44-100 Gliwice

tel./fax +48 32 2382510

exlibris@biblioteka.gliwice.pl