Europeana – Europeana Collections zapewnia dostęp do ponad 50 milionów pozycji cyfrowych – książek, muzyki, dzieł sztuki i innych – z doskonałymi narzędziami do wyszukiwania i filtrowania, które pomogą w znalezieniu dokładnie tego czego potrzebujesz.

Fototeka – Serwis Fototeka prezentuje zasoby fotograficzne Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego związane tematycznie z historią filmu polskiego (filmy, ludzie, wydarzenia itp.). Elektroniczna baza powstaje w oparciu o zgromadzone zbiory fotosów, negatywów i diapozytywów; pokazujemy zarówno znane, jak i unikatowe fotosy i robocze zdjęcia z planu (w 1. etapie z filmów powstałych przed 1989 rokiem), zdjęcia twórców (reżyserów, aktorów, operatorów itd.) oraz zdjęcia z premier filmowych.

GAPLA – galeria plakatu filmowego to strona internetowa prezentująca scyfryzowaną kolekcję plakatów i afiszów filmowych ze zbiorów Filmoteki Narodowej, od najwcześniejszych z końca XIX wieku, po współczesne do najnowszych produkcji. Serwis zawiera plakaty do filmów polskich, zagranicznych oraz imprez filmowych.

Google Arts & Culture

IPSB – Internetowy Polski Słownik Biograficzny

Kultura dostępna – Brak czasu? Wyszukiwarka Kultury Dostępnej ułatwia odnalezienie najciekawszych wydarzeń blisko Twojego domu: koncerty, festiwale, spektakle, wystawy, warsztaty i wiele innych. Z Kulturą Dostępną każdy wieczór i każdy weekend spędzisz tak jak lubisz. By czas wolny był czasem kultury.

Legalna kultura – Fundacja Legalna Kultura istnieje, by przypominać te proste na pozór rzeczy każdego dnia. By promować uczciwe i lojalne zachowania oraz wdzięczne postawy wobec artystów. Nasza misja oparta jest na pozytywnym przekazie – pokazujemy, jak korzystając ze wszystkiego, co oferuje nam najnowsza technologia, pozostać etycznym człowiekiem świadomym tego, że żyje wśród innych ludzi, także w Internecie.

Muzykoteka Szkolna

Muzykoteka Szkolna to ogólnodostępny internetowy serwis edukacyjny wydawany przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny, powstający na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego zadaniem jest  kształcenie świadomych odbiorców muzyki i aktywnych uczestników kultury oraz podniesienie poziomu powszechnej edukacji muzycznej w Polsce.

NAC – Narodowe Archiwum Cyfrowe – Udostępnimy online 200 mln kopii cyfrowych archiwaliów z zasobu archiwów państwowych, będziemy zarządzać archiwum dokumentów elektronicznych RP oraz zintegrowanym systemem dla całej sieci archiwów w Polsce

NINATEKA – Ninateka to filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncertów, relacje dokumentujące życie kulturalne i społeczne oraz audycje radiowe.


NINATEKA – Trzej kompozytorzy – Słuchaj sztuki mistrzów – największa kolekcja online.

NINATEKA – Archiwa transformacji ’89 – Kolekcja Archiwa transformacji ’89 jest unikatowym źródłem wiedzy o obradach Okrągłego Stołu. Te bezprecedensowe rozmowy przedstawicieli władz PRL i opozycji solidarnościowej doprowadziły do pokojowej transformacji ustrojowej oraz głębokich reform gospodarczych, które wywarły znaczący wpływ na współczesne oblicze Polski i Europy. Materiał archiwalny, na który składają się filmy z Video Studio Gdańsk, nie tylko dokumentuje bieg wydarzeń, lecz także oddaje atmosferę tego wyjątkowego maratonu negocjacyjnego. Całości dopełniają audycje Radio France Internationale. Są to nagrania dwojakiego rodzaju: bieżące komentarze uczestników negocjacji na temat wydarzeń Okrągłego Stołu oraz wspomnienia i formułowane po latach oceny.

NITROFILM – Baza filmów – Celem nadrzędnym projektu „Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie” jest zabezpieczenie wieczyste najcenniejszych archiwaliów filmowych ze zbioru polskiej kinematografii okresu przedwojennego.