Prowadząca gra na keyboardzie i uczestnicy klaskają

W ramach projektu „Biblioteka łączy” 1 marca br. odbyły się warsztaty z muzykoterapii. Uczestniczyli w nich uczniowie Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Gliwicach. Zajęcia były prowadzone z zastosowaniem aktywnej formy muzykoterapii wraz z muzyką na żywo. Program wykorzystywał możliwości naturalnej ekspresji i wrażliwości muzycznej uczestników. Warsztaty prowadziła Annabella Conti-Praszkiewicz.

Przedsięwzięcie było częścią projektu „Kultura bez barier”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Tłumaczenie na polski język migowy Ewa Nowicz.

 

Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17
1 marca 2023 r.