Powitanie uczestników, uczestnicy siedzą w kółko na krzesłąch

W ramach projektu „Biblioteka łączy” 27 lutego br. odbyły się warsztaty z muzykoterapii. Naszymi gośćmi byli uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej działających przy Fundacji RÓŻYCZKA w Gliwicach. Zajęcia były prowadzone z zastosowaniem aktywnej formy muzykoterapii wraz z muzyką na żywo. Program wykorzystywał możliwości naturalnej ekspresji i wrażliwości muzycznej uczestników. Warsztaty poprowadziła Annabella Conti-Praszkiewicz

Przedsięwzięcie jest częścią projektu „Kultura bez barier”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Tłumaczenie na polski język migowy Ewa Nowicz.

 

Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17
27 lutego 2023 r.