ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ, Odznaki honorowe dla Jadwigi Podkowy – kierowniczki Filii nr 15 MBP, oraz Teresy Postuły – kierowniczki Filii nr 21 MBP; nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzki Dzień Bibliotekarza w Gliwicach, 20 maja 2016 r.

Śląski Bibliotekarz Roku 2015, Tytuł przyznany Marcie Kryś przez Okręg Śląski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Wojewódzki Dzień Bibliotekarza w Gliwicach, 20 maja 2016 r.ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ, Odznaka honorowa nadana Grażynie Lazar, dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzki Dzień Bibliotekarza w Raciborzu, maj 2013 r.
SREBRNA ODZNAKA HONOROWA ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, Odznaka honorowa nadana Grażynie Lazar, dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach przez Sejmik Województwa Śląskiego w Katowicach, Wojewódzki Dzień Bibliotekarza w Żywcu, 22 maja 2009
NAGRODA HONOROWA PREZYDENTA MIASTA GLIWICE DLA GRAŻYNY LAZAR, DYREKTORA BIBLIOTEKI, Gliwice, 12 maja 2005 r.