Posługując się systemem tradycyjnym jak i komputerowym Biblioteka udziela pomocy i fachowych wskazówek przy wyszukiwaniu:

  • informacji katalogowych poprzez informowanie o zasobach oraz wyjaśnianie zasad korzystania z katalogów i zbiorów bibliotecznych
  • informacji bibliotecznych poprzez wskazanie lokalizacji poszukiwanych przez użytkowników materiałów na podstawie katalogów filialnych i katalogu centralnego
  • informacji bibliograficznych poprzez wskazanie odpowiednich bibliografii, sposobów korzystania z nich oraz podanie piśmiennictwa lub opracowanie zestawienia bibliograficznego
  • informacji rzeczowych na konkretne żądanie czytelnika np. biograficznych, adresowych, o regionie.