Otwierając się na potrzeby czytelników w placówkach bibliotecznych sieci MBP w Gliwicach prowadzi się wypożyczenia między filiami. Na zgłoszone bibliotekarzowi zapotrzebowanie na konkretne pozycje książkowe istnieje możliwość sprowadzenia ich z innej filii.

Wypożyczanie międzyfilialne realizowane jest na szczególne życzenie czytelników, głównie starszych, chorych, niepełnosprawnych, którym trudno jest korzystać z innych filii na terenie miasta, gdzie znajdują się interesujące ich zbiory.