Wypożyczalnia Muzyczna

WYPOŻYCZALNIA MUZYCZNA I ZBIORÓW SPECJALNYCH MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH ul. Kościuszki 17 tel. (32) 238 26 52 e-mail: wm@biblioteka.gliwice.pl Wypożyczalnia Muzyczna usytuowana w Bibliotece Centralnej gromadzi i udostępnia następujące zbiory: płyty analogowe, płyty CD, płyty DVD i Blue-ray oraz książki mówione na taśmach magnetofonowych i audiobooki na CD. Książki mówione dostępne są dla wszystkich,…

Biblioteka Centralna

BIBLIOTEKA CENTRALNA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH ul. Kościuszki 17 Wypożyczalnia dla Dorosłych tel. (32) 231 54 05 Czytelnia Naukowa tel. (32) 238 26 52 Wypożyczalnia Muzyczna tel. (32) 238 26 52 Oddział dla Dzieci nr 33 tel. (32) 238 26 63 e-mail: bc@biblioteka.gliwice.pl e-mail oddziału dla dzieci: o-33@biblioteka.gliwice.pl Najbardziej zasobna biblioteka dla dorosłych w Gliwicach…