Gliwicki Budżet Obywatelski to procedura, która pozwala mieszkańcom aktywnie włączyć się w kształtowanie miasta i rozwój dzielnic. To najbardziej bezpośredni sposób decydowania gliwiczan o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta. Pomysły mogą dotyczyć inwestycji i remontów, ale także miejskiej oferty kulturalnej, sportowej czy rekreacyjnej.

W ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach realizowane są projekty:

  • „Książkostrefa – punkt wymiany książek” – dzielnica: Sikornik
  • „Organizacja cyklu spotkań i warsztatów wokół kultury regionu” – dzielnica: Śródmieście
  • „Rękodzieło dla każdego – organizacja bezpłatnych zajęć rękodzielniczych dla dzieci i dorosłych” – dzielnica: Sikornik
  • „Zakup nowości książkowych do Filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach” – dzielnica: Zatorze
  • „Kreatywnie na Trynku – organizacja bezpłatnych zajęć rękodzielniczych dla rodzin z dzielnicy Trynek” – dzielnica: Trynek

Kreatywnie na Trynku

Wydarzenie trwa od marca do grudnia 2023 r. Serdecznie zapraszamy…

Rękodzieło dla każdego

Wydarzenie trwa od marca do grudnia 2023 r. Zapraszamy na…