Widok ogólny na warsztaty

Warsztat psychologiczny „Radzenie sobie ze stresem i dbałość o swój dobrostan psychiczny” przybliżył wiedzę na temat stresu i metod dbania o dobrostan psychiczny. Uczestnicy szukali odpowiedzi na pytanie czym jest stres i co go powoduje. Wykonali również test badający poziom zestresowania i podzielili się sposobami jakie stosują by obniżyć stan napięcia. Prowadząca przedstawiła również przykłady stron internetowych, na których prezentowane są dobre przykłady na sposoby radzenia sobie w sytuacjach mocno stresujących. Warsztat skierowany był do grupy seniorów skupionych wokół Klubu Seniora Osiedla Sikornik.

Warsztat prowadziła Urszula Janota – psycholog, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany. prowadzi spotkania grupowe oraz indywidualne wspierające umiejętności radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, rozwój umiejętności społecznych, kreatywności, potencjału zawodowego i osobistego.

Spotkanie było częścią projektu „Biblioteka łączy” z programu „Kultura bez barier”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Filia nr 5, ul. Perkoza 12
20 kwietnia 2023 r.