Baner z informacją o warsztatach

W ramach projektu „Biblioteka łączy” zapraszamy na warsztat psychologiczny, który przybliży uczestnikom wiedzę na temat stresu i metod dbania o dobrostan psychiczny. Jak radzić sobie ze stresem, redukować poziom napięcia i wzmacniać samokontrolę? W jaki sposób budować własne zasoby by wzmocnić odporność psychiczną? Jakie są metody na zachowanie spokoju i skutecznie działanie w trudnych sytuacjach? To pytania, na które uczestnicy poszukają odpowiedzi w testach i ćwiczeniach praktycznych.

Urszula Janota – psycholog, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła Wydział Pedagogiki i Psychologii UŚ w Katowicach. Uczestniczyła w wielu szkoleniach specjalistycznych (logopedia i glottodydaktyka z terapią pedagogiczną). Jest certyfikowanym terapeutą metody Instrumental Enrichment. Zajmuje się diagnozą i terapią indywidualną dzieci i młodzieży, prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i osób dorosłych. Od 2004 r. do teraz w ramach realizacji projektów unijnych prowadzi spotkania grupowe oraz indywidualne wspierające umiejętności radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, rozwój umiejętności społecznych, kreatywności, potencjału zawodowego i osobistego.

Podczas spotkania zapewniamy tłumaczenie na polski język migowy.

Przedsięwzięcie jest częścią projektu „Kultura bez barier”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Filia nr 5, ul. Perkoza 12
20 kwietnia 2023 r. godz. 9.30

 

Plakat z informacją o warsztatach