Widok ogólny na warsztaty

12 maja odbył się warsztat psychologiczny „Radzenie sobie ze stresem i dbałość o swój dobrostan psychiczny”, który przybliżył wiedzę na temat radzenia sobie ze stresem oraz metod dbania o dobrostan psychiczny. Uczestnicy wymienili się doświadczeniami jakie sytuacje wywołują największy stres i w jakie są jego objawy. Wykonali również test badający poziom zestresowania i podzielili się sposobami jakie stosują sposoby by obniżyć stan napięcia. Prowadząca omówiła czynniki podnoszące poziom i sposoby radzenia sobie w sytuacjach mocno stresujących. Warsztat prowadziła Urszula Janota – psycholog, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany, prowadzi spotkania grupowe oraz indywidualne wspierające umiejętności radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, rozwój umiejętności społecznych, kreatywności, potencjału zawodowego i osobistego.

Spotkanie było częścią projektu „Biblioteka łączy” z programu „Kultura bez barier”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17
12 maja 2023 r.