Andrzej Kruszewicz

13 października 2023 r. odbyła się prelekcja dra Andrzeja Kruszewicza, badacza, ornitologa, dyrektora warszawskiego ZOO, która była częścią projektu „Haczyk – gliwickie spotkania literackie”, dofinansowanego ze środków MKiDN.

Nasz gość przedstawił rolę ogrodów zoologicznych, których działalność obejmuje kilka obszarów. Przede wszystkim są to miejsca, które koncentrują się na eksponowaniu i hodowli gatunków zagrożonych wyginięciem – takich, które bez kompleksowej pomocy nie będą w stanie przetrwać w naturalnym środowisku. Opowiadał o negatywnych stereotypach, które przez wieki ciążyły na ogrodach zoologicznych, wynikających – zdaniem badacza – z niewiedzy. Autor stanowczo podkreślał, że to nie współczesne ogrody zoologiczne wygenerowały zagrożenia dla przyrody i wymieranie gatunków, a ingerencja człowieka w środowisko naturalne.

Spotkanie było doskonałą okazją, by wzbogacić swoją wiedzę przyrodniczą, zwiększyć świadomość ekologiczną i uzmysłowić sobie, że los planety i jej mieszkańców leży w naszych rękach.

Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17
13 października 2023 r.