Widok ogólny na spotkanie

Alicja Krzanik i Anna Salamon, autorki „Literkowej”, „Cyferkowej” i „Roślinkowej książki” spotkały się w Scenie Forum z uczniami Szkoły Podstawowej nr 6 i Przedszkola Miejskiego nr 7 w Gliwicach. Uczestnicy zapoznali się z nietypowymi szydełkowymi ilustracjami, które są integralną częścią tych wspaniałych książek. Dzięki „Roślinkowej książce” autorki przybliżyły dzieciom rośliny z lasów, łąk, pól i ogrodów, a z „Literkową książką” utrwaliły wiedzę dotyczącą alfabetu. Na koniec dzieci wybrały szablony liter i ozdobiły je obrazkami, roślin, zwierząt i przedmiotów zaczynających się na konkretną literę.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Haczyk – gliwickie spotkania literackie” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Scena Forum, CH Forum, ul. Lipowa 1
2 października 2023 r.