Baner z informacją o prezentacji i spacerze po Gliwicach w ramach Śląskiego Tygodnia

Ewa Pokorska-Ożóg –  mgr inż. architekt. Zajmuje się ochroną konserwatorską, od 2003 r. jako Miejski Konserwator Zabytków. Na przełomie 2016 i 2017 r. pełniła funkcję Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Pracuje jako nauczyciel akademicki w Akademii Śląskiej w Katowicach. W gliwickim tygodniku „Miejski Serwis Informacyjny” ukazują się jej teksty na temat zabytków, sztuki, architektury. Koordynator i redaktor części poświęconej Gliwicom w kwartalniku „Renowacje i Zabytki”. Publikowała artykuły m.in. w „Wiadomościach Konserwatorskich Województwa Śląskiego”. Stypendystka Marszałka Województwa Śląskiego w 2008 r. Była jedną z inicjatorek powołania w 2006 r. Oddziału Górnośląskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Autorka książki Piękno użyteczne. Okładziny ceramiczne Sklepów rzeźniczych z początku XX wieku w województwie śląskim. Jej najnowsza publikacja nosi tytuł Kolory miasta – zbiór tekstów na temat zabytków, architektury, sztuki i Gliwic i nagrodzona została konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w 2021 r.

 

PROGRAM:

  • godz. 10:00 – Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17 – prezentacja
  • godz. 11:00 – Spacer – Rynek – odbudowa starego miasta