Baner z informacją o prelekcjach

Prelekcja poświęcona będzie dwóm śląskim wyprawą w Kaukaz Centralny. Odczyt wygłosi Stanisław Makarski, członek Akademickiego Klubu Grotołazów Politechniki Śląskiej. Zapalony miłośnik gór i wypraw wysokogórskich. Pierwsza z wypraw odbyła się 9.08-1.09.1969 w rejonie Polany Dombajskiej w Kaukazie zachodnim 14-osobowej grupy alpinistów z Sekcji Taternickiej Akademickiego Klubu Grotołazów. Wyjazd miał charakter szkoleniowy a celem było przygotowanie uczestników do samodzielnej działalności w górach wysokich.

Druga wyprawa odbyła się od 15.07-15.08.1971.

W skład wyprawy weszli: Krzysztof Tomaszewski (kierownik), Bronisław Kunicki(kierownik sportowo-szkoleniowy), Janusz Hierzyk i Aleksander Pańków (instruktorzy), Andrzej Bober, Andrzej Bylica, Andrzej Galant, Stanisłąw Hławiczka, Aleksandra Kunicka, Stanisław Makarski, Andrzej Sokalla, Czesław Stepowany, Lidia Tomaszewska i Wiktor Żymła.

 

Filia nr 5, ul. Perkoza 12
20 lutego 2023 r., godz. 17.00
23 lutego 2023 r., godz. 10.00 (Klub Seniora)

 

Plakat z informacją o prelekcjach