Anna Goc i prowadząca spotkanie Agnieszka Strzemińska i wtedy ona mówi

W ramach projektu „Biblioteka łączy” zaprosiliśmy na spotkanie autorskie z Anną Goc i dyskusję wokół książki „Głusza”.

Podczas spotkania zapewniliśmy: tłumaczenie na polski język migowy, pętlę indukcyjną oraz dostępność architektoniczną.

Anna Goc słuchała historii G/głuchych – dzieci, seniorów, młodych ludzi z miast i miasteczek. W swoim reportażu oddaje im głos, a czytelników zabiera w podróż po Głuszy. To poruszająca, wstrząsająca i mocna relacja. Z jakimi barierami spotykają się Głusi w naszym kraju? Czy mają dostęp do edukacji na równi z osobami słyszącymi? Z jakich obszarów życia społecznego są wykluczeni? Co osoby słyszące wiedzą o osobach Głuchych?

Spotkanie prowadziła Agnieszka Strzemińska.

 

Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17
2 lutego 2023 r.