Joanna Bator

To była wspaniała literacka uczta. Sądząc po licznie przybyłej publiczności Joanna Bator ma w Gliwicach wielu miłośników. Autorka w rozmowie z Justyną Wydrą opowiedziała m. in. o „zahaczkach” czyli motywach lub postaciach, które zapoczątkowują pisanie książek. Wspomniała również o pobycie w Japonii i o tym jak to wpłynęło na jej życie i twórczość. Cechą charakterystyczną książek Joanny Bator jest silna postać kobieca, po przejściach i z dużym bagażem doświadczeń. Znajdziemy w niej również mnóstwo wątków, tropów, motywów, postaci. Są miejskie legendy, miejsca związane z Wałbrzychem i Japonią. Autorka zdradziła również tajniki swojego warsztatu pisarskiego i chętnie odpowiadała na liczne pytania uczestników spotkania.

Spotkanie poprowadziła Justyna Wydra – gliwicka pisarka.

Spotkanie było częścią projektu „Biblioteka łączy” w ramach programu „Kultura bez barier”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17
18 maja 2023 r.