Pani Aleksandra Frątczak-Biś stoi przy tablicy i coś pisze

Podczas warsztatów „Styl jest ważny” ze stylistką Aleksandrą Frątczak-Biś omówiono tematy związane z typami sylwetek i dopasowania ubioru. Określone zostały też typy sylwetek Uczestników warsztatu. Poświęcono również uwagę na proporcje ciała i możliwości ich poprawienia. Uzyskaliśmy też odpowiedzi na pytanie co poprawia dekolt otwary lub zamknięty. A na koniec poświęciliśmy czas na analizę kolorystyczną.

Warsztat był częścią projektu „Biblioteka łączy” w programie „Kultura bez barier”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17
13 kwietnia 2023 r.,