Dorota Segda i Jacek Romanowski, na ekranie wyświetla zdjęcie Wisławy Szymborskiej

To był niezwykły wieczór poświęcony wybitnym poetom: Wisławie Szymborskiej i Zbigniewowi Herbertowi. Usłyszeliśmy wspaniałą interpretację korespondencji pomiędzy nimi w wykonaniu wybitnych aktorów Narodowego Teatru Starego w Krakowie – Doroty Segdy i Jacka Romanowskiego. Listy zostały opublikowane w tomie pt. „Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie. Korespondencja z lat 1955-1996”. Książka była także inspiracją do przygotowania słuchowiska pod tym samym tytułem dla Radia Kraków w opracowaniu i reżyserii Doroty Segdy. Była to również okazja do rozmowy z zaproszonymi gośćmi o ich dorobku artystycznym i zawodowym, a także o roli poezji w życiu aktora .

 

Wydarzenie było częścią projektu „Biblioteka łączy” w programie „Kultura bez barier”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17
15 maja 2023 r.