Baner z informacją o warsztatach
Szczegóły wydarzenia
Miejsce wydarzenia: Targ na zielonym, ul. W. Pola 9, Gliwice
Kiedy: 12.05.2023 | godz. 17:00

W ramach projektu „Biblioteka łączy” zapraszamy na warsztat psychologiczny, który przybliży uczestnikom wiedzę na temat stresu i metod dbania o dobrostan psychiczny. Jak  radzić sobie ze stresem, redukować poziom napięcia i wzmacniać samokontrolę? W jaki sposób budować własne zasoby, by wzmocnić odporność psychiczną? Jakie są metody na zachowanie spokoju i skutecznie działanie w trudnych sytuacjach? To pytania, na które uczestnicy poszukają odpowiedzi w testach i ćwiczeniach praktycznych.

 

Obowiązują zapisy: tel. 32 238 26 24 lub instrukcyjny@biblioteka.gliwice.pl

 

Podczas spotkania zapewniamy tłumaczenie na polski język migowy, pętlę indukcyjną oraz dostępność architektoniczną.

 

Urszula Janota – psycholog, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła Wydział Pedagogiki i Psychologii UŚ w Katowicach. Uczestniczyła w wielu szkoleniach specjalistycznych (logopedia i glottodydaktyka z terapią pedagogiczną). Jest certyfikowanym terapeutą metody Instrumental Enrichment. Zajmuje się diagnozą i terapią indywidualną dzieci i młodzieży, prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i osób dorosłych. Od 2004 r.  do teraz w ramach realizacji  projektów unijnych prowadzi spotkania grupowe oraz indywidualne wspierające umiejętności radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, rozwój umiejętności społecznych, kreatywności,  potencjału zawodowego i osobistego.

 

Przedsięwzięcie jest częścią projektu „Kultura bez barier”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Plakat z informacją o warsztatach