Szczegóły wystawy
5.06.2024 - 28.06.2024
Wernisaż wystawy: 6.06.2024 | godz. 17:00

Zapraszamy na wystawę z okazji 115. lat Esperanta w Gliwicach przygotowaną przez Polski Związek Esperantystów – oddział Gliwice.

Twórcą języka był warszawski lekarz okulista Ludwik Zamenhof (15.12.1859 – 14.04.1917).

Od dzieciństwa okazywał miłość do języków, sam władał aż  ośmioma. W 1873  przenosi się z całą rodziną do Warszawy. Następnie wyjeżdża do Moskwy by studiować medycynę, którą kontynuuje Warszawy. Równocześnie zajmuje się opracowywaniem nowego języka którego nazywa Lingwo Internacia, zbliżonego do obecnego języka Esperanto. W 1887 wydaje pierwszą książkę pod pseudonimem Doktoro Esparanto. Język został przyjęty z wielkim entuzjazmem.

Słownictwo w języku esperanto zaczerpnięto z wielu języków narodowych, (Polak rozumie 20% słówek). Gramatyka jest prosta i bez wyjątków. Logiczny system tworzenia słów zmniejsza znacznie ilość słówek do nauczenia i pozwala na kreatywne tworzenie nowych wyrazów. Ideą ruchu esperanckiego jest poznawanie innych narodów, kultur za pomocą języka esperanto.

Na język esperanto przełożono wiele dzieł literackich i naukowych, wydawane są liczne książki i czasopisma esperanckie.

Grupa gliwickich miłośników języka Esperanto zaczęła się regularnie spotykać od maja 1909 roku  w hotelu Viktoria pod przewodniczącym Antona Skorupy. Oddział Polskiego Związku Esperantystów w Gliwicach powstał 12 kwietnia 1962 roku. W tatach 80-tych gliwicki oddział liczył 400 członków. W 1982 powstaje esperancki kabaret Amuzo (Zabawa). W 1987 roku po Światowym Kongresie Esperanta w Warszawie w gliwickim EMPiK-u obchodzono 100 lecie Esperanta. W 1996 r. w Gliwicach odbył się XXVIII Ogólnopolski Kongres Esperantystów, a w 1997 roku została zorganizowana pierwsza Gliwicka Randka Użytkowników i Praktyków Esperanta (GRUPE).

Podczas wernisażu zapewniona jest pętla indukcyjna oraz dostępność architektoniczna.

Wstęp wolny.