Silesiaca – księgozbiór o regionie obejmuje ponad 2000 woluminów, głównie polskich powojennych publikacji. Zbiory są udostępniane w Czytelni Prasy.

Literatura angielskojęzyczna – wybrane tytuły z literatury pięknej dla dorosłych i dla dzieci znajdują się i dostępne są w: Bibliotece Centralnej oraz filiach: 1, 5, 7, 9, 13, 15, 16, 17, 21.

Niektóre placówki naszej sieci specjalizują się w gromadzeniu zbiorów z określonej dziedziny wiedzy:

nauki prawnicze – Biblioteka Centralna
sztuka – Filia nr 1
pedagogika i psychologia – Filia nr 5
geografia i turystyka – Filia nr 16